Website is under contructions!

Bạn sẽ thành công nếu biết cảm thông với người khác

Bạn sẽ thành công nếu biết cảm thông với người khác

Đồng cảm bắt nguồn từ sự cảm thông và đồng điệu về cảm xúc. Theo các nhà nghiên cứu cảm xúc, sự đồng cảm là khả năng cảm nhận được cảm xúc của người ...
Im lặng là nghệ thuật sống: Hãy ghi nhớ

Im lặng là nghệ thuật sống: Hãy ghi nhớ

Trong cuộ sống muôn màu vạn trạng, im lặng cũng là cách sống, là nghệ thuật sống mà bạn phải học tập. Dưới đây là những trường hợp bạn cần phải im lặng. 1. Khi ...
Nhớ nhé, phụ nữ phải có tiền, để sống một cuộc đời tốt hơn

Nhớ nhé, phụ nữ phải có tiền, để sống một cuộc đời tốt hơn

Phụ nữ hiện đại phải có tiền. Không phải có tiền từ người khác, không phải của cải của ba mẹ, không phải lấy tiền từ đàn ông, cũng không phải lấy tiền của ...
Người phụ nữ tao nhã được tạo nên bởi 7 tâm thái

Người phụ nữ tao nhã được tạo nên bởi 7 tâm thái

Phụ nữ thông thường đều chú ý đến dung nhan của bản thân, bởi vậy họ thường chỉ chăm sóc đến vẻ đẹp bên ngoài mà xem nhẹ khí chất. Họ cũng không biết ...
Cảm xúc cần phải tu dưỡng hằng ngày! Vì sao?

Cảm xúc cần phải tu dưỡng hằng ngày! Vì sao?

Mọi người thường nói: Hãy tránh xa cơn thịnh nộ. Vào thời khắc nổi trận lôi đình, con người cũng chẳng thể kiểm soát bản thân. Lúc này nếu quyết định điều gì cũng ...
12 chữ đại trí huệ của Lưu Bá Ôn dành cho người trung niên

12 chữ đại trí huệ của Lưu Bá Ôn dành cho người trung niên

Lưu Bá Ôn thần cơ diệu toán, trên thông kinh sử, dưới tường địa lý, tinh thông binh pháp. Người đời sau hết mực coi trọng ông, sánh ông với Vũ Hầu Gia Cát ...