Website is under contructions!

‘Chủ tịch’ và cái kết khi xem thường người khác

23:52 23/01/2021 (GMT+7)

Đúng là ‘cao nhân tất hữu cao nhân trị’, đừng bao giờ xem thường người xem thường người khác.

st

Đánh giá